Tag Archives for " pomaganje u otmici "

Pomaganje u otmici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pomaganje u otmici

Radnje okrivljenog koji je kupio pripejd kartice koje su korišćene prilikom izvršenja krivičnog dela na štetu oštećenog, kod činjenice da nema dokaza da je okrivljeni J. bio upoznat sa planom okrivljenog M. u pogledu izvršenja bilo kog krivičnog dela i na čiju štetu, ne mogu se smatrati radnjama pomaganja okrivljenom M. u izvršenju krivičnog dela otmice.