Tag Archives for " lažno prijavljivanje "

Lažno prijavljivanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Lažno prijavljivanje

Kada oštećeni podnese krivičnu prijavu OJT protiv osumnjičenih zbog krivičnog dela prevare koje OJT nakon istražnih radnji optuži zbog navedenog krivičnog dela, a nakon toga prijavljeni podnese optužni predlog protiv podnosioca krivične prijave, zbog krivičnog dela lažno prijavljivanje, tada se optužni predlog ima odbiti shodno članu 441. stav 1. u vezi člana 274. stav 1. tačka 3. ZKP.