Tag Archives for " prijava i prikupljanja obaveštenja "

Lažno prijavljivanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Lažno prijavljivanje

Za krivično delo lažno prijavljivanje iz člana 334. stav 4. KZ nije potrebno da je u vezi podnete krivične prijave pokrenut postupak, već je za postojanje ovog krivičnog dela dovoljno da su tvrdnje iznete u krivičnoj prijavi neistinite u objektivnom smislu i da je izvršilac znao to.