Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica

Kada je tužiocu, zbog smrti rođenog brata, koji je preminuo zbog pretrpljenih povreda nastalih u saobraćajnoj nezgodi, krivicom osiguranika tuženika isplaćena naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica u vansudskom postupku za osnovanost tužbenog zahteva tužioca radi isplate razlike između isplaćene i pripadajuće naknade štete, polazi se od kriterijuma za utvrđivanje visine tog vida naknade štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)