Dispozitiv bez potpunog opisa umišljaja

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Dispozitiv bez potpunog opisa umišljaja

Ukoliko nedostaje segment umišljaja u optužnom aktu, sud će osloboditi okrivljenog shodno članu 423. stav 1. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)