Category Archives for "01"

Prigovor protiv rešenja Republičke izborne komisije kojim je odbijeno proglašenje određenog lica za kandidata za predsednika Republike

UPRAVNO PRAVO

Prigovor protiv rešenja Republičke izborne komisije kojim je odbijeno proglašenje određenog lica za kandidata za predsednika Republike

Prigovor protiv rešenja Republičke izborne komisije, kojim je odbijeno proglašenje određenog lica za kandidata za predsednika Republike, može se podneti u roku od 24 časa od časa kada je doneto takvo rešenje.

Osporavanje izveštaja o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

UPRAVNO PRAVO

Osporavanje izveštaja o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike ne može se osporavati zbog nepravilnosti koje su mogle biti predmet posebnih prigovora u postupku zaštite izbornog prava u smislu čl. 94. i 95. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika.

Predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana

STAMBENO PRAVO

Predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana

Po proteku roka od najkasnije 60 dana, u kome su lica koja su ostala u stanu dužna da zakupodavca obaveste o smrti zakupca, i po proteku roka od 30 dana, u kome je zakupodavac dužan da zaključi ugovor o zakupu stana, odnosno odredi lice koje će biti zakupac stana, a ako to ne učini, zainteresovano lice može podneti predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata u radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata u radu

Pre otkaza ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu neophodno je da poslodavac na pouzdan način utvrdi da predviđene rezultate rada zaposleni ne ostvaruje, te da mu da instrukcije i pismeno upozorenje o toj okolnosti, sa ostavljanjem određenog roka za poboljšanje radnog učinka.

1 2 3 10