Predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana

STAMBENO PRAVO

Predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana

Po proteku roka od najkasnije 60 dana, u kome su lica koja su ostala u stanu dužna da zakupodavca obaveste o smrti zakupca, i po proteku roka od 30 dana, u kome je zakupodavac dužan da zaključi ugovor o zakupu stana, odnosno odredi lice koje će biti zakupac stana, a ako to ne učini, zainteresovano lice može podneti predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)