Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko se na glavnom pretresu gde je za određeno krivično delo obavezna odbrana okrivljenog od strane branioca, umesto advokata kao branilac pojavio advokatski pripravnik, tada može biti učinjena i bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)