Zloupotreba položaja odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica

Kod osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica, odgovornim licem u pravnom licu ne smatra se vlasnik preduzeća ili drugog subjekta privrednog poslovanja, osim ukoliko mu je na osnovu zakona, propisa ili ovlašćenja povereno vršenje određenih poslova upravljanja, nadzora ili drugih poslova iz delatnosti pravnog lica ili ih on faktički obavlja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)