Testamentalno nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO

Testamentalno nasleđivanje

Zaostavština prelazi po sili zakona na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti i to važi, ne samo za zakonsko, već i za testamentalno nasleđivanje. Zakonom o nasleđivanju je propisano da kada naslednik umre pre okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine, a ne odrekne se nasleđa, pravo odricanja prelazi na njegove naslednike. Ovde se radi o naslednoj transmisiji, a ne o pravu predstavljanja. Pored toga pravo predstavljanja ne postoji kod testamentalnog nasleđivanja, već samo kod zakonskog nasleđivanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)