Vraćanje stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Vraćanje stečenog bez osnova

Kada je neki deo imovine jednog lica prešao na bilo koji način u imovinu drugog lica, a taj prelaz nema svoju osnovu u nekom pravnom poslu ili u zakonu, sticalac je dužan da ga vrati, a kad to nije moguće, da naknadi vrednost postignute koristi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)