Utvrđivanje štete usled fizičkih bolova i straha

PROCESNO PRAVO

Utvrđivanje štete usled fizičkih bolova i straha

Kada je nesporno da je tužilja zadobila teške telesne povrede usled pada na stepeništu, sud nije mogao utvrditi intenzitet i dužinu trajanja fizičkih bolova i straha samo na osnovu medicinske dokumentacije a u toku postupka tužilja nije uplatila predujam za veštačenje od strane veštaka medicinske struke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)