Ponavljanje upravnosudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnosudskog postupka

Upravnosudski postupak, na osnovu odredbe člana 56. stav 1. tačka 5. Zakona o upravnim sporovima, može se ponoviti samo ako je sudska odluka na koju se stranka poziva doneta u istom upravnom sporu u kome postoji identitet i stranaka i predmeta spora, dakle ako u istom upravnom sporu postoje dve različite odluke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)