Tag Archives for " uslov za podnošenje nove molbe za pomilovanje "

Zakon o pomilovanju

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o pomilovanju

To što osuđeni navodi da je neuka stranka i da ne zna da od dana odbijanja prethodne molbe za pomilovanje mora proći godinu dana da bi mogao da podnese novu molbu, ne dovodi u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da molbu treba odbaciti.