Tag Archives for " prijava korupcije "

Donošenje pravilnika o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju

USTAVNO PRAVO

Donošenje pravilnika o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju

Donoseći pravilnik o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju, direktor Agencije za borbu protiv korupcije u suštini je izvorno uredio postupak pružanja zaštite navedenim licima pred Agencijom, čime je prekoračio svoje nadležnosti i uredio pitanja iz nadležnosti zakonodavne vlasti.