Tag Archives for " nadležnost osnovnog suda i status člana udruženja "

Nadležnost osnovnog suda za sporove o statusu člana udruženja

PROCESNO PRAVO

Nadležnost osnovnog suda za sporove o statusu člana udruženja

Kada tužilac podnese tužbu osnovnom sudu protiv Lovačkog udruženja sa zahtevom da se poništi odluka Skupštine tuženika, kojom nije prihvaćen njegov prigovor protiv odluke o neprihvatanju zahteva za članstvo, o takvom zahtevu odlučuje osnovni sud.