Tag Archives for " konstitutivna forma ugovora "

Kapara kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Kada ugovor o kupoprodaji nepokretnosti nije zaključen u propisanoj formi, onda se izvršena isplata ne može smatrati kaparom, jer je kapara akcesorna i ne postoji bez zaključenog ugovora.