Prekid zastarelosti utvrđivanja i naplate poreske obaveze

UPRAVNO PRAVO

Prekid zastarelosti utvrđivanja i naplate poreske obaveze

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreske obaveze se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja posle prekida zastarelosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)