Povreda prava na pravnu sigurnost i prava na jednaku zaštitu prava

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravnu sigurnost i prava na jednaku zaštitu prava

Da bi se moglo ceniti da li postoji povreda prava na pravnu sigurnost, kao elementa prava na pravično suđenje, i prava na jednaku zaštitu prava, zajemčenih čl. 32. stav 1. i 36. stav 1. Ustava RS, potrebno je da su sudovi poslednje instance u istoj ili bitno sličnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji, različito postupali.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)