Postupanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Postupanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

U postupku po ustavnoj žalbi Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje pravilnost pravnih zaključaka redovnih sudova, već da, sagledavajući postupak kao jedinstvenu celinu, oceni da li je podnosiocu bilo omogućeno pravično suđenje u smislu garancija procesne pravičnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)