Presuda u slučaju Ivanova i Cherkezov protiv Bugarske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Presuda u slučaju

Ivanova i Cherkezov protiv Bugarske

(Predstavka br. 46577/15)

Aplikanti, Mavruda Ivanova i Ivan Cherkezov, su državljani Bugarske rođeni 1959. godine i 1947. godine.
Slučaj se odnosi na njihove žalbe vezane za pretnju rušenjem kuće u kojoj žive.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)