Priznanje okrivljenog da je učinio krivično delo

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Priznanje okrivljenog da je učinio krivično delo

Kada okrivljeni prizna da je učinio krivično delo, organ postupka je dužan da i dalje prikuplja dokaze o učiniocu i krivičnom delu samo ako postoji osnovana sumnja u istinitost priznanja ili je priznanje nepotpuno, protivrečno ili nejasno i ako je u suprotnosti sa drugim dokazima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)