Naknada materijalne štete za posečena stabla

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete za posečena stabla

U situaciji kada je tužilac jedan od suvlasnika na parceli na kojoj je tuženik izvršio seču sedam stabala, tada tužilac ima pravo na celokupan iznos nastale štete, a ne na iznos štete koji odgovara njegovom suvlasničkom udelu na parceli.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)