Odbijanje zahteva za rehabilitaciju uz pravni osnov na propise koje je ratifikovala Kraljevina Jugoslavija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Odbijanje zahteva za rehabilitaciju uz pravni osnov na propise koje je ratifikovala Kraljevina Jugoslavija

Tokom 1942. godine – u vreme izvršenja krivičnog dela koje je stavljeno na teret licu čija se rehabilitacija traži važila je Ženevska konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima iz 1929. godine koju je Kraljevina Jugoslavija ratifikovala 1931. godine, pa se sa licem koje je bilo pripadnik četničkog pokreta mora postupati prema pravilima rata i postupanja sa ratnim zarobljenicima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)