Naknada za faktički oduzeto zemljište

STVARNO PRAVO

Naknada za faktički oduzeto zemljište

Za faktički oduzeto zemljište vlasnik ima pravo na novčanu naknadu u visini njegove tržišne vrednosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)