Iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza u žalbenom postupku

USTAVNO PRAVO

Iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza u žalbenom postupku

U žalbenom postupku mogu da se iznose nove činjenice i predlažu novi dokazi, ali samo ako na strani podnosioca žalbe postoje izvinjavajući razlozi zbog kojih nove činjenice i dokaze nije mogao da predloži, odnosno upotrebi do zaključenja glavne rasprave, što se po pravilu ceni prema momentu njegovog saznanja za nove činjenice i nove dokaze.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)