Ispravka greške o upisu prava svojine u katastar nepokretnosti

UPRAVNO PRAVO

Ispravka greške o upisu prava svojine u katastar nepokretnosti

Greške koje se odnose na upis prava svojine u katastar nepokretnosti mogu se ispraviti u roku od pet godina od dana upisa ili u roku pet godina od dana početka primene katastra nepokretnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)