Fleksibilno uređivanje nezakonitog otkaza ugovora o radu

UDK: 349.22:331.108.6(497.11)
(094.5.072)

FLEKSIBILNO UREĐIVANJE NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
Vesna Bilbija, magistar prava, Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd, arbitar/miritelj kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Rezime: Koncepcija fleksibilne sigurnosti treba da pomiri fleksibilnost kao glavni trend u razvoju sistema zapošljavanja i radnih odnosa i njegovu protivtežu sigurnost (zarade, zaposlenja). Zahtev za fleksibilno uređivanje radnih odnosa proširio se na većinu oblasti sveta rada, pa i materiju prestanka radnog odnosa i posledica nezakonitog otkaza.
Posledice nezakonitog odnosa mogu biti različite, u zavisnosti da li je tužilac/zaposleni zahtevao u tužbi da se vrati na posao ili ne. Ukoliko nije zahtevao da se vrati na rad, sud će na njegov zahtev dosuditi naknadu štete od najviše 18 zarada zaposlenog, u zavisnosti od vremena provedenog u radnom odnosu kod poslodavca, godina života zaposlenog i broja izdržavanih članova porodice. Ako zaposleni zahteva da se vrati na rad, sud može taj zahtev odbiti, ako u toku postupka poslodavac dokaže da postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obe strane u sporu, nije moguć, u kom slučaju iznos naknade štete je dvostruki iznos od prethodno navedenog.
Naročitu novinu predstavlja rešenje po kome će sud, ako utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali je poslodavac povredio propisani postupak za otkaz, odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad i dosuditi mu naknadu štete u iznosu do šest zarada.

Ključne reči: fleksibilnost, postupak, nezakoniti otkaz ugovora o radu, naknada štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)