Category Archives for "04"

Naknada štete zbog izgubljenog izdržavanja

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete zbog izgubljenog izdržavanja

Šteta zbog izgubljenog izdržavanja naknađuje se plaćanjem novčane rente, čiji se iznos odmjerava s obzirom na sve okolnosti slučaja, a koji ne može biti veći od onog što bi oštećenik dobijao od poginulog da je ostao u životu.