Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nasilje u porodici

Da bi se moglo na pouzdan način utvrditi da je okrivljeni izvršio krivično delo za koje je optužen u situaciji kada su se oštećeni i svedok kao privilegovani svedoci koristili zakonskim pravom da ne svedoče protiv okrivljenog na glavnom pretresu, potrebno je da prvostepeni sud jasno navede na koji način je okrivljeni ugrozio spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje svog sina uz upotrebu hladnog oružja – noža koji je policija pronašla na podu u kući iako nisu uzeti otisci sa predmetnog noža.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)