Ugrožavanje sigurnosti i odnos sa krivičnim delom nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti i odnos sa krivičnim delom nasilje u porodici

Ako je od strane okrivljenog preduzeta radnja sile ili pretnje prema članu porodice, tada se radi o izvršenju krivičnog dela nasilje u porodici, koje je specijalno krivično delo u odnosu na krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 2. KZ za koje krivično delo je okrivljeni oglašen krivim.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)