Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka ukoliko prvostepena presuda ne sadrži jasne razloge o svim odlučnim činjenicama i to obliku vinosti sa kojim je optuženi postupao pri nanošenju lake telesne povrede oštećenom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)