Oduzimanje imovinske koristi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oduzimanje imovinske koristi

Sud je dužan da oduzme imovinsku korist koju je okrivljeni stekao krivičnim delom, bez obzira na sadržaj predloga javnog tužioca, koji ne predstavlja sastavni deo optužnice.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)