Zakon o rehabilitaciji – Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji
Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

Sud se u postupku rehabilitacije ne može upuštati u činjenično-pravnu kvalifikaciju inkriminacije imajući u vidu da je lice čija se rehabilitacija traži u sudskom postupku koji je protiv njega vođen pred nadležnim sudom priznao njegovo izvršenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)