Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Imovinom proisteklom iz krivičnog dela smatra se imovina vlasnika koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonitim prihodima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)