Izdavanje naloga za uklanjanje vozila sa površina javne namene, odnosno javnih parkirališta

USTAVNO PRAVO

Izdavanje naloga za uklanjanje vozila sa površina javne namene, odnosno javnih parkirališta

Izdavanje naloga za uklanjanje vozila sa površina javne namene, odnosno javnih parkirališta, isključivo je pravo i dužnost komunalnog inspektora koji je u vršenju poslova inspekcijskog nadzora utvrdio da su vozila parkirana protivno propisima jedinice lokalne samouprave o korišćenju javnih parkirališta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)