Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

U situaciji kada maloletnik nije pristupio na glavni pretres, a iz spisa predmeta proizlazi opravdana sumnja da je izvršio krivična dela za koja se tereti, a Centar za socijalni rad je obavestio prvostepeni sud da se maloletnik ne nalazi na prijavljenoj adresi već sa ocem u Nemačkoj, da u prethodnom periodu nije dolazio u Srbiju osnovan je predlog VJT da se prema maloletniku odredi pritvor i raspiše poternica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)