Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela – Izvršenje izrečene vaspitne mere

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela

Izvršenje izrečene vaspitne mere

Činjenica da je maloletnik sada punoletnik zaključio ugovor o radu ne odlaže izvršenje izrečene vaspitne mere krivične sankcije, po rešenju koje je postalo pravnosnažno i izvršno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)