Guberina protiv Hrvatske – Povreda člana 14. EK u vezi sa članom 1. Protokola broj 1 uz EK

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Guberina protiv Hrvatske

Povreda člana 14. EK u vezi sa članom 1. Protokola broj 1 uz EK

(Predstavka 23682/13)

Aplikant je Joško Guberina, državljanin Hrvatske iz Samobora.
U konkretnom predmetu radi se o navodnom propustu poreskih vlasti da uzmu u obzir potrebe aplikantovog deteta sa invaliditetom prilikom utvrđivanja poreskih olakšica vezanih za kupovinu nekretnina prilagođenih potrebama njegovog deteta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)