Tužba kojom se pobija dužnikova pravna radnja

OBLIGACIONO PRAVO

Tužba kojom se pobija dužnikova pravna radnja

Za uspešno okončanje parnice po tužbi kojom se pobija dužnikova pravna radnja tužilac treba da dokaže da ima dospelo na naplatu potraživanje prema dužniku i da postoji verovatna insolventnost dužnika u odnosu na mogućnost namirenja potraživanja tužioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)