Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod zaposlenih u državnoj upravi

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod zaposlenih u državnoj upravi

Kod zaposlenih u državnoj upravi isključena je mogućnost transformacije radnog odnosa zasnovanog na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)