Tag Archives for " rad – pripravnika volontera "

Ugovor o volonterskom stručnom osposobljavanju i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Ugovor o volonterskom stručnom osposobljavanju i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

Ugovor o stručnom osposobljavanju nezaposlenog lica ima za cilj stručno osposobljavanje, odnosno sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, pa kada taj ugovor nije bio zaključen u cilju zasnivanja radnog odnosa onda se ne može primeniti odredba člana 32. stav 2. Zakona o radu, po kojoj se smatra da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad, u slučaju da poslodavac sa njim ne zaključi ugovor o radu.