Tag Archives for " nadležnosti Visokog saveta sudstva "

Nadležnosti Visokog saveta sudstva

USTAVNO PRAVO

Nadležnosti Visokog saveta sudstva

Nisu u saglasnosti sa Ustavom odredbe člana Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova kojima je predviđeno da će od 1. januara 2019. godine Visoki savet sudstva preuzeti od ministarstva nadležnog za pravosuđe određene nadležnosti koje se odnose na funkcionisanje sudova.