Nadležnosti Visokog saveta sudstva

USTAVNO PRAVO

Nadležnosti Visokog saveta sudstva

Nisu u saglasnosti sa Ustavom odredbe člana Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova kojima je predviđeno da će od 1. januara 2019. godine Visoki savet sudstva preuzeti od ministarstva nadležnog za pravosuđe određene nadležnosti koje se odnose na funkcionisanje sudova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)