Tag Archives for " izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića "

Izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića

Suštinu krivičnog dela čini saznanje učinioca da koristi kreditnu karticu iako zna da sa njome ne obezbeđuje pokriće u ugovorenom roku, što predstavlja prevaran način delovanja kojim se za sebe ili drugog pribavlja protivpravna imovinska korist koja prelazi iznos od 10.000,00 dinara i za postojanje ovog dela potreban je direktan umišljaj.