Tag Archives for " imenovanje na javnu funkciju i mirovanje radnog odnosa "

Mirovanje radnog odnosa zbog izbora, odnosno imenovanja na javnu funkciju

UPRAVNO PRAVO

Mirovanje radnog odnosa zbog izbora, odnosno imenovanja na javnu funkciju

Poreski službenik može da ostvari pravo na mirovanje radnog odnosa pod uslovima propisanim Zakonom o radu, pa i mirovanje zbog izbora, odnosno imenovanja na javnu funkciju.