Svojina kao prethodno pitanje

STVARNO PRAVO

Svojina kao prethodno pitanje

Kada u parnici po svojinskoj tužbi za povraćaj stvari po kojoj nije bilo zahteva za utvrđivanje prava svojine, tuženi u prigovoru istakne da tužilac nema svojinu, na nepokretnosti čiju predaju u svojinsku državinu traži, iako je pravo svojine upisano u javnu knjigu u korist tužioca, a tuženi iznese relevantne činjenice i dokaze na kojima svoj prigovor zasniva, sud je dužan da i ove činjenice utvrdi i na osnovu tih i drugih utvrđenih bitnih činjenica u smislu rešavanja prethodnog pitanja zaključi da li je tužilac vlasnik sporne nepokretnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)