Naknada za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisanu nepokretnost

Procena tržišne cene eksproprisane nepokretnosti vrši se na osnovu izveštaja poreske uprave kao organa nadležnog za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima, što ne znači da stranke u sporu ne mogu predlagati i druge dokaze za utvrđivanje visine tržišne cene, odnosno da sud koji sprovodi ovaj postupak po službenoj dužnosti ne može izvoditi i druge dokaze radi određivanja ove naknade.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)