Sudska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen i da rešenje sadrži jasne razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)