Suđenje u odsustvu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Suđenje u odsustvu

Da bi se optuženom moglo suditi u odsustvu moraju da budu ispunjeni jedan osnovni uslov – postojanje naročito opravdanog razloga i jedan od dva alternativno postavljena uslova – da je okrivljeni u bekstvu ili da nije dostupan državnim organima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)